เช่าพื้นที่ทำเว็บ
 
UNIX SERVER
THU-300
THU-500
THU-700
Disk Space
100 mb.
200 mb.
300 mb.
Data Tranfer
3 Gb.
5 Gb.
7 Gb.
CPU Resource
10%
15%
20%
MYSQL Database
5
5
5
Sub Domains
5
5
5
Downgrade/Upgade
Free
Free
Free
Free 1 Domain Name
Free
Free
Free
ประเภทการชำระค่าบริการ
รายปีเท่านั้น

1,500 บ.

1,900 บ.
2,400 บ.
 
Features
Control Panel (Cpanel)
Mail Manager Menu
Change Password
Park Domain
Addon Domain
FTP Account
File Manager
Disk Usage
BackUp Manager
Password Protect Directories
Error Pages
Subdomains
MySQL Manager
PHP MyAdmin
Redirects
FrontPage Extensions
Web/FTP Stats
Raw Access Logs
Raw Log Manager
Error Log
Subdomain Stats
PhpMyChat
Bulletin Board
CGI Center
Scripts Library
HotLink Protection
Index Manager
IP Deny Manager
SSL Manager
Virus Scanner
HTML, XHTML, DHTML, JAVA, CGI, PHP, PEAL
ASP, MS ACCESS (+100)
Shared SSL Server (https://)
Accelerated Cache Technologies
Email Options
POP3 (Incoming Mail Server)
SMTP (Outgoing Mail Server)
IMAP Mail Server
Catch All Email
Spacial Feature
Thai Uptime Monitor
SMS Alert
NO
NO
NO
Download Template
NO
NO
NO
Trrnkey Website
NO
NO
NO
Stats Website
NO
NO
NO
Server Spectifications
Inet Data Center
NIX Domestic Gateway (CAT)
2 G.
2 G.
2 G.
NIX Domestic gateway (TOT)
2 G.
2 G.
2 G.
Domestic GITS
300 M.
300 M.
300 M.
IIR domestic gateway (NECTEC)
200 M.
200 M.
200 M.
Domestic ThaiSarn
200 M.
200 M.
200 M.
International fiber - CAT IIG
500 M.
500 M.
500 M.
International fiber - ADC
200 M.
200 M.
200 M.
International - Sing Tel
51 M.
51 M.
51 M.
99.9% Uptime Guarantee
30 Day Money Back Guarantee
Anti Virus
Anti Spayware
Anti Spam
Firewall One
DUAL XEON 3.2 Ghz.
Ram 4096 Mb
HDD SCSI Raid 0
Extra Disk Space 100 MB.
100 บ./เดือน
100 บ./เดือน
100 บ./เดือน
Extra Data Tranfer 1 GB.
200 บ./เดือน
200 บ./เดือน
200 บ./เดือน
Extra IP Address 1 IP
200 บ./เดือน
200 บ./เดือน
200 บ./เดือน
Order Unix Server
 

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ

http://www.naraishop.com
เว็บไซต์ขายสินค้า ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
จากจังหวัด บุรีรัมย์

http://www.arcadiashow.com
เว็บไซต์บริการธุรกิจรับจัดการแสดงเกียวกับ คาบาเร่โชว์ จินตลีลา นาฎศิลป์ไทย

http://www.naruk.net
เว็บไซต์ของนักศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

http://www.thairaja.com
เว็บไซต์เกมออนไลน์ ดราก้อนราจา

http://www.thefireengine2005.com
เว็บไซต์ขายสินค้า อุปกรณ์ดับเพลิง ทุกชนิด
รวมถึงลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติที่คนไทยผลิต
ได้เอง


http://www.debull.com
เว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับ สุนัข พันธ์
BullterrierCopyright © 2006 - All rights reserved. Designed by: Sa!ya!.Com

Thai Uptime Monitoring Services